Varulvar och vampyrer

Det finns legender om varulvar sedan tusentals år tillbaka i tiden. Olika myter och legender har beskrivit varelserna i olika utföranden genom tiderna. Varulvar är människor som förvandlas till dessa varelser eller till vargmänniskor, speciellt vid fullmåne. Det sägs att fullmånen påverkar oss och gör att vi blir osäkra och har svårare att behärska våra känslor. Man har gått så långt som att säga att månen kan framkalla galenskap. I dagens samhälle lever vargmänniskorna vidare i bok och film. En av de mer framgångsrika filmkoncepten med vargmänniskor och vampyrer är Underworld-serien som hade premiär med första filmen år 2003. Filmserien behandlar ett känt tema som är fejden mellan vargmänniskorna och vampyrer vilket också är temat i Twilight-filmerna.

Varulvar och historik

I folktron är en varulv en människa som förvandlas till en varg på grund av två anledningar: antingen frivilligt med hjälp av magi eller genom en förbannelse. Utseendemässigt ser varulvar ut som kraftigt byggda människor som är täckta med tjock päls. Händer och fötter är mänskliga med undantag av naglarna. De är ersatta med vassa klor. Varulven går böjt framåt men när det gäller att springa, är den oerhört snabb. Den springer med samma hastighet som en varg. Själva ordet varulv kommer från tyskans werwolf som man har hittat i litteratur från 1000-talet. Det tidigaste exemplet i nordisk litteratur är i de isländska sagorna där varulvar nämns.

Om man blir varulv av egen fri vilja kan detta ske på olika sätt enligt legenderna. Ett sätt är att ta av sig kläderna och ta ett trollspänne som man sedan trär runt midjan. Ett annat sätt är att man smörjer in sig med en trollsalva. En tredje metod kan vara att dricka ur en vargs fotspår. Däremot om man blir varulv på grund av en förbannelse kan ofrivilliga varulvar skapas genom att bli biten av en varulv där saliven blandas med blodet. En annan teori är också att varulvar skapas genom att mamman har använt ett trollknep för att slippa smärtor vid förlossningen och därmed skapat en varulv.

Att bryta förbannelsen

Det finns många teorier i olika legender om hur man bryter en förbannelse. En teori är att varulven måste dricka ett ofött barns blod och därmed ska det förklara varför varulvar är så intresserade för gravida kvinnor. En annan teori är att förbannelsen kan brytas om man ger något till varulven frivilligt och med ett gott hjärta. En tredje variant inkluderar tretalet då varulven kan hälsas med sitt dopnamn tre gånger, bli stucken av en kniv tre gånger eller förlora tre droppar av sitt blod, då kan förbannelsen lyftas. En europeisk folksägen vittnar om att man ska kasta ett metallföremål på varelsen, då kan den återgå till sin mänsklig form.

Varulvar har funnits i många olika former i filmhistorien. Varulven fick inte samma genomslagskraft på duken som till exempel Dracula eller Frankenstein. När filmen ”An American Werewolf in London” kom ut 1981 fick varulvar den uppmärksamhet som andra monster, till exempel vampyrer, tidigare har fått på film. Filmen blandar skräck med humor och innehöll nya sätt att visa på förvandlingen från människa till varulv. När den första Twilight-filmen gavs ut 2008 fick både vampyr och varulv ny uppmärksamhet men mestadels vampyrerna. Filmen behandlar det välkända temat där två grupper slåss mot varandra men tar en annan vändning när de är tvungna att kämpa sida vid sida för att överleva.

Det finns många berättelser om varulvar.

Filmen skapade två läger ute i världen, mest bland tonårsflickor men också bland andra åldersgrupper. Vampyrer, med vampyren Edward som huvudperson var den mest populära, och bland varulvar var Jacob i täten. Dessa var de två grupperna som ibland slogs mot varandra och ibland med varandra. I mitten står Bella som slits mellan de två huvudpersonerna och mellan vilket val hon vill ta i sitt liv.

Underworld-seriens varulvar och vampyrer

En annan känd filmserie om varulvar och vampyrer är Underworld-serien med huvudrollsinnehavaren Kate Beckinsale som Seline. Hon är en vampyrkrigare som vill döda varulvarna som hämnd för att hennes familj fallit offer för varelserna. Under en av varulvjakterna får hon reda på att en man, Michael, kommer att bli kidnappad av varulvarna. Hon beslutar sig för att rädda Michael från sitt öde. I samhället som råder i Underworld-filmerna finns två raser som har varit i krig mot varandra sedan århundraden. En av raserna är de sofistikerade vampyrerna och den andra är Lycans, de orädda och brutala varulvarna. Kampen pågår till den ena rasen står ensam kvar. Under Selines räddningsuppdrag snubblar hon över en plan som innehåller detaljer om en ny superras som är en hybrid av både vampyrer och varulvar.

Det finns flera filmer om Underworld och Seline. Den andra filmen ”Underworld: Evolution”, som gavs ut 2006 handlar om Seline och Michael som nu har blivit en hybrid mellan en vampyr och en varulv eftersom han först blev biten av en Lycan, sedan av Seline. Hon för Michael i säkerhet och planerar hur hon ska väcka Markus, som är åldermannen bland vampyrerna. Den tredje filmen, ”Underworld: The Rise of the Lycans” gavs ut 2009 och ger publiken bakgrunden till kriget mellan varulvar och vampyrer. ”Underworld: Awakening” är den fjärde filmen och gavs ut 2012. Den är en fortsättning på den andra filmen och handlar om det faktum att människor har upptäckt båda raserna och vill utplåna dem båda. Den sista filmen i serien ”Underworld: Blood Wars” utgavs i år och är fortsättningen på det eviga kriget mellan raserna.

Varulvar då och nu

Genom alla tider har det funnits legender om varulvar. Det har funnit litteratur från medeltiden om hur de såg ut och hur de reagerade i månskenet. Det finns även beskrivningar hur vissa människor hade oturen att bli en sådan varelse genom en förbannelse medan andra blev det genom fri vilja. Varulven beskrivs som en luden, framåtböjd otäck varelse som kan röra sig snabbt och är blodtörstig. Det fanns olika teorier om hur man kunde återgå från att vara en varulv till människa igen. I filmhistorien finns vidare porträtt av varulvarna. Genom Twilight-filmerna blev varulven en tänkande varelse som kände empati, vänskap och kärlek men i Underworld-filmerna återgick varulven till att bli den onda rasen som man ska frukta.